Breaking News

जमाते इस्लामी हिंद तर्फे हाथरस बलात्कार घटनेचा निषेध व कृषि विधाय करद्द करण्याचे ची मागणी

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

संपादक :- अकबर सिद्दिकी

जिंतूर :- जिंतूर येथील जमते इस्लामी हिंद तर्फे आज दिनांक 8 मे रोजी
हाथरस बलात्कार घटनेचा निषेध व कृषि विधाय करद्द करण्याचे मागणी निवेदनही मा.तहसीलदार साहेब यांच्या मार्फत मा.प्रधानमंत्री यांना देण्यात आले
जिंतूर येथे नव्यने रुजू झालेले तहसीलदार मा.सखाराम मांडवगडे साहेब यांचा जमाते इस्लामी हिंद, जिंतूर तर्फे स्वागत करून या वेळी हाथरस बलात्कार घटनेच्या निषेधाचे व कृषि विधायक रद्द करण्याचे निवेदनही मा.तहसीलदार साहेब यांच्या मार्फत मा.प्रधानमंत्री यांना देण्यात आले या वेळी स्थानिय अध्यक्ष अहमद सिद्दिक़ी, सचिव मोहियोद्दीन खान,मेराज सिद्दिक़ी,मतीन तांबोळी व शेख गुलजार अहमद हे उपस्थित होते

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close